Inspiration och information

Här ser du lite glimtar från våra olika uppdrag. Kontakta oss gärna om du har funderingar eller vill bolla dina idéer med någon •  info@smartdesign.se

Ny broschyr med viktig information till äldre och personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen, Falköping.

Rykande färsk informationsbroschyr kring eleffektivisering i hemmet! Formen bygger på konkreta exempel ur hemmiljö. Här ska sparas el!

Inbjudningar, programkataloger och annonsering inför Aktiespararnas aktiviteter och arrangemang runt om i Sverige!Logotyp och grafisk profil till nyrenoverade Qlipperian. Även skyltning, fönsterdekor, annonsmaterial och bildarkiv.Smart Design & Illustration AB, Mossvägen 22, 521 30 Falköping
Telefon 0515-190 99, info@smartdesign.se